Croeso i'n gwefannau!

Llinell Cynhyrchu Maneg latecs Llawfeddygol Meddygol

  • Medical Surgical Latex Glove Production Line

    Llinell Cynhyrchu Maneg latecs Llawfeddygol Meddygol

    Mae Coronavirus 2019 (COVID-19) yn effeithio ar y farchnad fyd-eang gyfan. Yn ogystal â chost bywyd dynol, mae effaith lledaeniad y firws ar yr economi fyd-eang newydd ddechrau cael ei gydnabod ac mae'n cael effaith ddwys ar gadwyn gyflenwi technoleg y byd. Yn yr achos hwn, mae'r galw byd-eang am fenig meddygol wedi skyrocketed. Yn y cyfnod tyngedfennol o atal a rheoli epidemig, mae masgiau a menig llawfeddygol rwber meddygol yn un o'r offer amddiffynnol mwyaf prin ar gyfer personél meddygol rheng flaen.