Croeso i'n gwefannau!

Llinell gynhyrchu maneg latecs arholiad cyffredinol

 • Latex glove production line

  Llinell gynhyrchu maneg latecs

  Mae deunyddiau crai menig latecs yn cael eu pwmpio i'r tanc deunydd crai gan bwmp diaffram i'w cymysgu a'u paratoi, ac yna eu cludo i wahanol leoliadau ar y llinell gynhyrchu maneg latecs i'w trochi yn ystod gweithrediad y llinell gynhyrchu.

  Yn gyntaf, bydd y model llaw cerameg yn cael ei lanhau ag asid, alcali a dŵr; yna bydd y model yn cael ei drochi mewn dŵr poeth i'w lanhau. Ar ôl hynny, mae angen trochi'r mowld glân mewn ceulydd a deunyddiau crai eraill; mae'r weithdrefn drochi fel a ganlyn: mae'r mowld wedi'i lanhau yn cael ei drochi gyntaf mewn dŵr poeth a'i gynhesu nes ei fod yn cael ei drochi yn y ceulydd a'i sychu i'w drochi. Ar ôl trochi, caiff ei anfon i'r popty i'w sychu rhagarweiniol, ychwanegu llawes fewnol ffibr, fflysio dŵr poeth ac yna ei anfon i'r popty i'w folcaneiddio, ei sychu a'i ffurfio. Ar ôl i'r menig gael eu dadosod, maent yn cael eu chwyddo, eu gwirio, eu siapio ar dymheredd isel, eu sychu ar dymheredd canolig, eu golchi â dŵr, eu dadhydradu, eu sychu, ac yna eu pacio a'u hanfon i'r warws cynnyrch gorffenedig.

 • General examination nitrile glove production line

  Llinell gynhyrchu maneg nitrile arholiad cyffredinol

  Mae'r menig latecs wedi'u gwneud o latecs naturiol fel y prif ddeunydd crai. Mae'r menig latecs yn cael eu glanhau gan asid ac alcali yn gyntaf a'u golchi gan ddŵr. Mae'r model wedi'i lanhau yn cael ei drochi mewn dŵr poeth yn gyntaf a'i gynhesu nes bod yr asiant gelling wedi'i socian a'i sychu. Ar ôl socian, anfonwch i'r popty i'w sychu rhagarweiniol, fflysio dŵr poeth ac yna ei anfon i'r popty i'w halltu, ei sychu a'i ffurfio. Ar ôl eu dadlwytho, mae'r menig yn cael eu chwyddo neu eu dyfrio i'w harchwilio, eu golchi, eu dadhydradu a'u sychu, ac yna eu pacio a'u hanfon i'r warws cynnyrch gorffenedig.